Zero waste

Zero waste handlar om att utnyttja befintliga material till sin fulla kapacitet.

Med de uttrycksfulla egenskaperna hos hantverket bakom våra kläder, får våra plagg en oersättlig karaktär. Varje plagg bär ett unikt värde som är rotat i traditionen, snarare än i kortlivade trender. Våra plagg är designade för att bäras under lång tid, som en bro mellan det förflutna, nuet och framtiden.

I vår strävan efter att eliminera spillmaterial från vår klädproduktion används tygrester till andra föremål, som även säljs under varumärket. Kolla in våra vackra och funktionella brickor i björk, tillverkade av Formpress AB på Öland.

Vi kan med glädje erbjuda våra kunder en post-konsumenttjänst. Bevara det emotionella bandet till ditt utslitna Iko Accra-plagg i form av en minnesvärd bricka, genom att skicka det till oss.