Enbart naturfibrer

Textilfiber kan i huvudsak delas upp i två typer; naturliga och syntetiska. Syntetiska fibrer produceras av människor genom en kemisk process, vanligtvis under höga temperaturer och tryck. En process som kallas polymerisation. De flesta syntetiska tyger tillverkas av petroleumbaserade råvaror och kan betraktas som plastfiber.

När kläder av syntetmaterial tvättas frigörs mikroplaster som förorenar avloppsvattnet. Dessa partiklar fortsätter sedan ut i vattendrag, sjöar och hav där de utgör en betydande miljörisk för djurliv och ekosystem. En enda maskintvätt av polyesterkläder frigör upp till en halv miljon mikroplastfibrer. Det beräknas att 80 % av plastföroreningarna i havet kommer från textilier. En annan negativ konsekvens av produktionen av syntetfiber, är höga koldioxidutsläpp.

Naturliga textilfibrer kommer från fröskal, löv eller stjälkar (bast) av växter. Dessa naturfibrer är biologiskt nedbrytbara och förnybara resurser. Kläder av naturfiber har också direkta fördelar för användaren. De är luftiga, har bra andningsförmåga och ger hög komfort, de tenderar att vara mindre giftiga, förbättras med åldern och har en längre livslängd."